בריכות נוי -- ניב יגר
מסלעות הן חלק מבניית שטח הגן
הן חשובות בכך שהן מעצבות את תנאי השטח מבחינת גובה, נפח וניקוז המים.
השימוש בסלע טבעי בגן מאפשר לנו לראות את היופי שאין אנו יכולים להסבירו
בכך שכל סלע הוא פסל מיוחד במינו.
שילובה של הצמחייה באזור הסלעים מביא את הגן להרמוניה.